top of page

HÍREK

Keresés
  • Szerző képeAMSZSZ

Újévi köszöntő

Tisztelt Kollégák, kedves Barátaink !A mai nappal egy új év kezdetéhez érkeztünk, reményekkel, várakozással a jót -jól tenni akarás szándékával. Ideje számot vetni az elmúlt esztendő történéseivel, az AMSZSZ által végzett munkával, a célok, az elképzelések megvalósításával, a szakma jelenével. Vázolni a 2020-as év előttünk álló feladatait, a kitűzött irányt, a hozzá vezető stratégiai utat.


Talán első körben mi is történt 2019-ben: Hosszú és rögös előkészítést követően a 2018 év végén jogilag is megalakult és törvényileg bejegyzett Autómentők Magyarországi Szakmai Szövetsége megkezdte munkáját, az első elnökségi ülésen már megfogalmazódott, hogy a szakma helyzetéről, gondjairól, a vállalkozások , az autómentősök elképzeléseiről, ötleteiről egy , az egész országot átfogó tanácskozáson kellene képet alkotni. 2019 februárjában sikeresen lebonyolításra került az I. Autómentők Szakmai Találkozója. Sikerült a célnak és a feladatnak megfelelő színvonalon megszervezni és lebonyolítani- a résztvevők száma jelezte, a szövetség megalakulásának létjogosultságát, az alakuláskor megfogalmazott feladatok időszerűségét. Reméljük az ott eltöltött, tartalmas egy nap végén- a résztvevők is hasonló gondolatokkal távoztak. Az ott kitöltött és leadott kérdőívek összesítése rávilágított arra, hogy a problémák egyformák , a megvalósításra való törekvés közös érdek, a vállalkozások kiszámítható jövőképének kialakítása mindenki számára fontos feladat. A jelenlegi helyzet a szakmában nagyobb mértékű átalakítást igényel, a jogtiszta-törvényes környezet elengedhetetlen. A tapasztalatok megvitatása elnökségi ülésen megtörtént, a következő időszak feladatai meghatározásra kerültek. Ezzel egy időben a szövetség törvényes működéséhez kapcsolódó teljes jogi dokumentáció kidolgozása elkezdődött, ami az év második felében elkészült, így már jogi szakember által elkészített és dokumentált teljes mértékű, és a hatályos törvényű előírásoknak a legmesszebb menőkig megfelelő szervezeti és működési dokumentáció rendszerrel bírunk.


Hosszas előkészítő munkát követően megkerestük azokat a stratégia partnereket, akár a jogalkotásban, akár potenciális mindennapi együttműködésben, akik beosztásukból, tapasztalataikból, kapcsolataikból a jövőbeni terveinkhez hathatós segítséget tudnak és fognak nyújtani. Elkészítettünk az autómentés jelenlegi helyzetét felvázoló értékelést, a problémákat bemutató, és a megoldásra törekvő segítő elképzelést is jelző komplett anyagot, amely eljutott az illetékes kormányzati ,szakmai felelősök asztalára. Ennek megfelelően már az ősz folyamán létrejött, egy előkészítő munkacsoport , ami azóta is folyamatosan dolgozik -az illetékes minisztériumok, illetve szakhatóságok , szervek és természetesen az AMSZSZ részvételével. A meghatározott feladat előkészíteni a jármű és gépszállítás, illetve az autómentés szakmává történő meghatározását, a hozzá kapcsolódó szakmai képesítés rendszer teljes kidolgozását, a szükséges fogalmak tisztázását, pontosítását, egyértelművé tételét. Az autószállítás és az autómentés szakmai, személyi tárgyi feltételrendszerének kidolgozását. A gyorsforgalmi úthálózaton végzendő autómentés definícióját, feltételrendszerét. Az alapfeladat, az itt felsorolt néhány sor vonatkozásában "csak" 17 jogszabály változást- módosítást igényel. Mindezek előkészítése, pontosítása, összhangba hozása, a hazai és nemzetközi jogharmonizációhoz való közelítés, a javaslatok előkészítése jelentős időt és munkát igényel, az, hogy működőképes, és a számunkra, elképzeléseinknek megfelelő változások történjenek- a járható út ez. Sajnos ez időt és rengeteg munkát követel, azonban a kormányzati oldalról történő szándék a változás előkészítéséhez világos és nagyon segítőkész, a szakma - és mint kezdeményező és egyetlen valós szakirányú szervezet: az AMSZSZ véleményét, javaslatait messzemenően figyelembe veszik, bátran kijelenthető, hogy az eddigi előkészítés során minden álltalunk felvetett probléma, kérés, kiegészítés beépítésre került.


Mindeközben a szakmává váláshoz elengedhetetlen szakképesítési tanagyag, képzési terv is előkészítés alatt van, a jármű és gépszállítás témakörben talán már 99,9%-ra, az autómentős, mint részben ráépülő képzés csak vázlati tematikában, talán 40 %-ban, de áprilisra az is kész. Szintén pár mondat, de óriási munka. Szükséges a szakképzés, mert nélküle nincs szakma, nincs megnevezés (mert mitől autómentős az autómentő? ) nincs követelményrendszer, nincs ellenőrzés- s ott vagyunk- ahonnét indultunk. Hosszas egyeztetések során rájöttünk, (rávilágítottak ) , hogy ez az egyetlen járható út - megértettük, s már meg is értjük a miértet.

Ezzel egyidőben segítettünk a kezdeményezésben, illetve részt vállaltunk az országos médiában történő figyelemkeltésre a hazánkban jelenleg autómentés címszó alatt történő kissé homályos tevékenység, mint valós probléma feltárásában- a rendbetétel fontosságának, mindenki számára érthető megértésében. Ennek egyik következménye lett a főleg keleti tranzit járműszállítások hathatós ellenőrzése és szankcionálása is.

Néhány sor ami történt velünk, egy év munkája, kevésnek látszik, de bízom benne, és hiszem, hogy az út jó, a célok közösek, és az elmúlt 30 év több , kevesebb sikerrel járó próbálkozásait követően eredményes jövő elé nézünk.S végezetül néhány szó a 2020-as évről.:

Terveink közt szerepel a II. Autómentős Szakmai Találkozó megszervezése, lebonyolítása még a tavasz folyamán, ahol az elmúlt évihez hasonlóan külsős kollégákat is szeretettel várunk. ( Ennek keretében zárt ülésen az AMSZSZ éves közgyűlését is célszerű lenne megtartani). Tervbe van véve egy valós autómentős találkozó megszervezése -kissé kötetlenebb légkörben, eszközökkel, programokkal... Kormányzati ígéretek alapján az idei év második felében a parlament elé kerül az autómentés komplett témája, és mivel hosszas előkészítés ( és szerintem aprólékos, mindenre kiterjedő ) előzte meg, így valószínűleg jövőre ilyenkor már a tapasztalatokról is szólhatunk... Természetesen ezekkel egy időben a rendőrség, illetve a közútkezelő, a katasztrófavédelem vezetőivel is folyatjuk a megkezdett egyeztetéseket, a problémák feltárását, a megoldás lehetőségének boncolgatását. Célunk mindemelett, hogy az AMSZSZ ismert legyen, betöltse alakulásakor megfogalmazott feladatait, elérje céljait, valós érdekvédelmi szervezetté váljon az elkövetkezendő években, a hazai járműmentést érintő kérdések bármilyen szinten történő vitájában, változtatásában valós és megkerülhetettlen szerepet töltsön be. A legmesszebb menőkig képviselje a tagság érdekeit, a szakma presztízsét.

Mindezek összegezve - megköszönve a 2019 évet, a munkát , a segítőkészséget, és a bizalmat,- kívánok az új esztendőben - egészséget, kitartást, szerencsét és sikert.Horváth Csaba

Autómentők Magyarországi Szakmai Szövetségének

elnöke

449 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


bottom of page